Çalışma Grubu Üyeleri


Orman Mühendisliği Bölümü

 • Dr. Öğr. Üyesi F. Merve NACAKCI
 • Arş. Gör. Ali ŞENOL
 • Arş. Gör. Burak KOPARAN 

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü

 • Doç. Dr. İ. Emrah DÖNMEZ
 • Arş. Gör. Merve CAMBAZOĞLU
 • Arş. Gör. Uğur ÖZKAN

 

Görev ve Sorumluluklar


 • Anadal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlayacak yandal lisans öğretimi ile ilgili esasları belirlemek,
 • Yandal programına, ilişkin önerileri, kontenjanları ve varsa koşulları ile birlikte Fakülte/Yüksekokul kuruluna sunmak,
 • Öğrencilerin anadal lisans programı danışmanları ile iletişim içinde görev yapmak,
 • Çift anadal programı kapsamında anadal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamak,
 • Çift anadal lisans programını, ikinci anadal program önerisi ile birlikte kontenjanlarını, varsa özel koşullarını ve ikinci anadal için ders planlarını Fakülte/Yüksekokul kurullarına sunmak ,
 • Çift anadal hakkı kazanan öğrencilerle ilgili kararları almak.

 

Yönergeler

 

 

Çift anadal yapmak istiyorum, koşulları nelerdir?

En erken 3. ve en geç 5. yarıyıl öğrencisi iseniz, hiç başarısız dersiniz yoksa ve GNO’nuz 3.00 ve üzeri ise ayrıca ÖSS puanınız yerleştirildiğiniz yıl çift anadal yapmayı düşündüğünüz programın puanından daha yüksek ya da eşit ise çift anadal yapabilirsiniz.

Çift anadal programını başarıyla bitirirsem ne olur?

Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve çift anadal programını en az 2.00 ortalama ile tamamlayan öğrenciye ikinci anadal lisans diploması verilir. İkinci anadal lisan diploması haklarından da yararlanmanızı sağlar.

Yandal yapmak istiyorum, koşulları nelerdir?

Anadal lisans programının en erken 3. en geç 6. yarıyıl başında olmak. GNO’nun 2.50 ve üzeri olması.

Yandal programını başarıyla bitirirsem ne olur?

Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve yandal programını en az 2.00 ortalama ile tamamlayan öğrenciye yandal sertifikası verilir. Bu sertifika diploma yerine geçmez. Bu sertifika ilgi duyduğunuz bir alanla ilgili belli sayıda kredili ders alarak başarılı olduğunuz anlamını taşır.

Aynı anda hem çift anadala hem yandala kayıt yaptırılabilir mi?

Aynı anda birden fazla çift anadal programına ya da hem bir çift anadal hem de bir yan dal programına kayıt yaptırılamaz. Ancak kendi isteğiniz ile kayıtlı olduğunuz yandal/çift anadal programında kayıt sildirerek bir diğer programa başvurabilirsiniz.