Bölümde, ağaç malzemenin yapısı, yapı malzemesi olarak kullanılabilirliği, odunun fiziksel ve mekaniksel özellikleri, mühendislik ürünü ağaç malzemeler, ağaç malzemenin doğal koruyucu kimyasallar kullanılarak mantar ve böcek gibi zararlı etmenlere karşı korunması, orman ve tali ürünlerinin kimyasal içerikleri ve bunların antibiyotik, yakıt ve kök boyası olarak kullanılması, zirai lignoselülozik artıklardan termoplastik, termoset ve tutkalların üretilmesi, orman ve zirai artıklardan yonga ve lif levha gibi kompozit levhalar, izolasyon malzemeleri ve kağıt mamullerinin üretilmesi, yıllık bitkilerin kağıt üretiminde kullanılması ve odun-plastik kompozitlerinin incelenmesi konularında araştırma yapılmaktadır. Sözkonusu araştırmaların bir bölümü yüksek lisans ders, tez çalışmaları ve fakülte-sanayi işbirliği içerisinde gerçekleşen projeler ile gerçekleştirilebilmektedir.

 

Orman Endüstri Mühendisi Kimdir ?

Orman endüstri mühendisi, ormandan ana ürün olarak elde edilen tomruk, reçine, sığla yağı, defne, palamut gibi ürünleri işleyerek kullanılabilir yarı mamül ve mamül (levha ürünleri, mobilya, doğrama, kereste, kağıt vb.) ürünlere dönüştüren ve bu alanda fabrika ve atölyelerin kurulması, işletilmesi, imalat, tasarım, işlenmiş orman ürünlerinin standardizasyonu, kalite kontrolü ve pazarlanması konularında hizmet veren teknik elemanlardır.

 

Görevler

 • Orman ürünlerini işleyecek tesislerin tasarımı, kurulması ve işletilmesi için gerekli çalışmaları yürütür,
 • Orman ürünlerini işveren adına satın alır,
 • İşlenecek orman ürünleri için standartlar saptar ve ürünlerin kalitesini denetler,
 • Tomruğu keresteye dönüştürmede planlayıcı ve yürütücü olarak hizmet verir,
 • Kesme ve soyma, kaplama üretiminde teknik hizmet verir,
 • Levha üretiminde çalışmaları koordine eder,
 • Kağıt karton vb. ürünlerin üretimi ve kalite kontrolünü yapar,
 • Seluloz ve seluloz türevleri üretiminde görev alır.


Mesleğin getirdiği özellikler

Orman endüstri mühendisi olmak isteyenlerin;

 • Üst düzeyde genel yeteneğe,
 • Üstün matematik ve fen bilimleri yeteneğine,
 • Bir işi planlama ve yürütme gücüne sahip,
 • Ekonomi ve ticarete ilgi duyan,
 • Yaratıcı ve yeniliklere açık, İşbirliği yapabilen ve başkalarını yönetebilen, kimseler olmaları gerekir.

 

Çalışma alanları ve iş bulma olanakları

Orman endüstri mühendisleri kamu ve özel sektöre ait orman ürünlerini işleyen kağıt, karton fabrikalarında, kereste, mobilya, yonga levha, lif levha, kontraplak, kapı ve pencere, seluloz ve seluloz turevleri ile diğer özel ürünlerin üretimini yapan özel işletmelerin bünyelerinde çalışabilirler.

 

Meslek eğitiminin verildiği yerler

Mesleğin eğitimi, liseden sonra Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile girilebilen çeşitli üniversitelere bağlı orman fakültelerinin "Orman Endüstri Mühendisliği" bölümlerinde verilmektedir. Bölüme girebilmek için yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak gereklidir.

 

Eğitimin süresi ve içeriği

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince; Kimya, Fizik, Odun Anatomisi, Mekanik Ağaç Teknolojisi, Ekonomi, Orman Ürünleri Kimyası, Lif Teknolojisi, Kağıt-karton üretimi, Kereste Endüstrisi, Odun Zararlıları, Lif ve Yonga Levha Endüstrisi, Fabrika Planlaması, Maliyet Muhasebesi, Üretim Planlaması, Yüzey İşlemleri, Mobilya Endüstrisi ve kültür dersleri verilir.

 

Burs, kredi ve ücret durumu

2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren YÖK tarafından orman endüstri mühendisliği lisans programlarını tercih ederek yerleştirilecek ilk üç sıradaki öğrencilere eğitim süreleri boyunca burs verilecektir. Bu öğrencilerimize ödenecek burs miktarı ise 2017-2018 eğitim öğretim yılı için aylık 625 TL olup, bu burs 12 ay boyunca ödenecektir.

Meslek eğitimi süresince öğrenciler, Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan öğrenim ve harç kredisi alabilirler. Ayrıca başarılı öğrencilere bazı özel kuruluşlardan burs verilmektedir.

Eğitim sonrası, kamu sektöründe çalışanlar 6. dereceden göreve başlarlar. Özel sektörde çalışanların elde edecekleri ücret ise sözleşmeyle belirlenir.

 

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Halil Turgut ŞAHİN

 

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Mevlana Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Ö. Ümit YALÇIN 

 

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Gürcan GÜLER

 

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Farabi Koordinatörü

Prof. Dr. Birol ÜNER

  

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Anabilim Dalları

 • Odun Mekaniği ve Teknolojisi Anabilim Dalı
 • Orman Biyolojisi ve Odun Koruma Teknolojisi Anabilim Dalı
 • Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı
 • Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi Anabilim Dalı

 

Bölüm Öğretim  Elemanı Sayısı

 • Prof. Dr. 4
 • Doç. Dr. 3
 • Dr. Öğretim Üyesi 2
 • Arş. Gör. 2
 • Toplam 11

 

Bölüm Öğretim Elemanları

Odun Mekaniği ve Teknolojisi Anabilim Dalı

 • Doç. Dr. Ömer Ümit YALÇIN
 • Doç.Dr. Tuğba YILMAZ AYDIN
 • Dr. Öğretim Üyesi Gürcan GÜLER

Orman Biyolojisi ve Odun Koruma Teknolojisi Anabilim Dalı

 • Doç.Dr. İlhami Emrah DÖNMEZ
 • Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Ali VAR

Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı

 • Prof. Dr. Abdullah SÜTÇÜ
 • Arş. Gör. Merve CAMBAZOĞLU

Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi Anabilim Dalı

 • Prof. Dr. Halil Turgut ŞAHİN
 • Prof. Dr. Birol ÜNER
 • Prof. Dr. Samim YAŞAR
 • Arş. Gör. Uğur ÖZKAN