2010 yılında kurulan Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü, doğal kaynaklarla ilgili ülkemizdeki en yeni programlardan birisidir. Bölümümüzün misyonu; sosyal, rekreasyonel, ekolojik ve ekonomik faktörleri dikkate alarak ve ileri teknolojiler kullanarak, yaban hayatının ve habitatlarının korunması ve etkili yönetimi için bir eğitim ve araştırma programı geliştirmektir. Bölümümüzün ana amacı yaban hayvanlarının ve onların habitatlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması konusunda donanımlı bireyler yetiştirmektir. Dört yıllık bir eğitim programı sonunda, öğrenciler ülkemizdeki yaban hayvanlarının biyolojisi ve ekolojisi, onların habitat istekleri, hastalıkları, sulak alanlar, orman ekosistemleri, av amenajmanı, biyolojik çeşitlilik, iç sulardaki balıklar ve ekoturizm konularında kendisini iyi yetiştirmiş bireyler olarak mezun olacaklardır. Bölümümüz henüz öğrenci kabul etmemektedir. Lisans ve Lisansüstü eğitim programlarıyla ilgili hazırlıklar devam etmektedir. Bölümüzde, Yaban Hayatı Ekolojisi Anabilim Dalında iki ve Yaban Hayatı Yönetiminde iki olmak üzere dört öğretim üyesi görev yapmaktadır.

Üniversitemizin yerleşkesi, step ve Akdeniz iklimlerinin geçiş bölgesinde konumlanmıştır ve bu yüzden çok farklı doğal ekosistemlerin bulunduğu bir coğrafyadadır. Ayrıca bölgemizde biyolojik çeşitlilik bakımından zengin Milli Park ve Tabiat Parkları bulunmaktadır. Yerleşkemizin, bu özel nitelikteki alanlara yakın olması, yaban hayatıyla ilgili koruma ve araştırma projelerinin yürütülmesinde çok önemlidir. Bölümümüz öğrencileri, eşsiz manzara ve biyolojik çeşitliliğe sahip bu alanlarda, öğrendikleri teorik bilgileri arazi uygulamalarıyla pekiştireceklerdir. Eğlenceli ve ilginç arazi uygulamalarında, çoğunlukla arazide yatılacak ve böylece öğrenciler kamp teknikleri konusunda da tecrübe sahibi olacaklardır.


Bölüm Başkanı

Prof. Dr. İbrahim ÖZDEMİR


Bölüm Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Şengül AKSAN

 

Anabilim Dalları

Yaban Hayatı Yönetimi Anabilim Dalı

Yaban hayvanlarının barınma, gizlenme, yuva, yiyecek ihtiyaçlarını karşıladığı doğal ekosistemlerin korunması, izlenmesi ve planlanması, bunun yanında arazi ekolojisi ve restorasyon ekolojisi konularında eğitim ve öğretim faaliyetleri yürütmektedir.

 Akademik Personel

  • Prof. Dr. İbrahim ÖZDEMİR
  • Doç. Dr. Ahmet MERT (Anabilim Dalı Başkanı)

 

Yaban Hayatı Ekolojisi Anabilim Dalı

Yaban hayvanlarının biyolojisi ve beslenmesi, envanter, popülasyon ekolojisi, koruma biyolojisi, hayvan davranışları,  konularında eğitim ve öğretim faaliyetleri yürütmektedir.

Akademik Personel

  • Doç. Dr. Yasin ÜNAL (Anabilim Dalı Başkanı)
  • Doç. Dr. Şengül AKSAN

 

Projeler

Bölümümüz personeli, çok sayıda yaban hayvanına habitat imkânı sağlayan doğal ekosistemlerin korunması ve restorasyonu konusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Bölümümüzde ekoloji ve koruma konusunda çok çeşitli araştırmalar yürütülmektedir. Bu araştırmalarda daha çok, yaban hayatı ekolojisi, koruma biyolojisi, av amenajmanı, yaban hayvanı orman yapısı ilişkileri ve yaban hayatı habitatlarının iyileştirilmesi ve restorasyonu konularına odaklanılmıştır. Devam eden ve sonuçlanan projelerimizden bazıları; i) Tarımsal alanlarda, arazi çeşitliliği indeksleri kullanılarak kuş türü zenginliğinin modellenmesi, ii)   Alageyiğin (Cervus Dama L.) ekolojisi ve habitat istekleri, iii) Kuş türü zenginliği ve meşcere yapısı arasındaki ilişkiler, iv) Ormancılık faaliyetlerinin yaban hayatına etkileri, v) Memeli yaban hayvanlarının dağılımlarının modellenmesi, iv) Toplumun farklı kesimleri için düzenlenen “Doğa Eğitim Projeleri”

 

Bölümüze henüz öğrenci kabulü yapılmamaktadır.

 

Mevlana Birim Koordinatörü

  • Doç. Dr. Yasin ÜNAL

 

Erasmus Birim Koordinatörü

  • Prof. Dr. İbrahim ÖZDEMİR


Farabi Birim Koordinatörü

  • Doç. Dr. Şengül AKSAN