AR-GE Komisyonu her akademik yıl için bölüm öğretim elemanlarının bilimsel çalışmaları, projeleri, toplumsal katkı sağlamaya dönük çalışmaları vb. faaliyetlerinin ve bölümün kurumsal aktivitelerinin belgelendirilmesi ile AR-GE kapsamındaki iş ve işlemleri yürütür.  

AR-GE Komisyonunun görevleri

 1. AR-GE faaliyetleri kapsamında gerekli belgelendirmeyi (proje formu, rapor formu, toplumsal katkı çalışma formu vb. formları) hazırlamak
 2. AR-GE faaliyetleri kapsamında anabilim dalı başkanlıkları ve öğretim elemanları faaliyetlerinin zamanında ve doğru bir şekilde belgelenmesini sağlamak
 3. Öğrencilerin öğrenimleri boyunca kariyer planlarına uygun AR-GE deneyimi kazanabilmesi için yardımcı olmak ve öğrenci projelerinin belgelenmesini sağlamak
 4. Ulusal ve uluslararası sempozyum, kongre vb. faaliyetlerde planlama ve belgeleme çalışmaları yapmak
 5. Bölümün araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile ilgili akademi-kamu-özel sektör iş birliği süreçlerini planlamak ve belgelenmesini sağlamak
 6. Önceki yıla ait faaliyet raporu çerçevesinde iyileştirme planlarının yapılmasını sağlamak
 7. Her akademik yıl sonunda bölüm faaliyet raporunu hazırlamak

AR-GE Komisyonu Fakültemiz Kalite Komisyonu ile organik bir bağ kurar ve kalite sistemine gerekli olan belgelerin sağlanması, bölüm kalite sisteminin iyileştirilmesi, önerilerin ve düşün gücünün sağlanması kapsamında da çalışmalarını yürütür.

Ar-Ge Komisyonu

Oman Mühendisliği


 • Prof. Dr. Serkan GÜLSOY
 • Doç. Dr. Fatih TONGUÇ
 • Dr. Öğr. Üyesi Şükran OĞUZOĞLU
 • Arş. Gör. Ali ŞENOL


Orman Endüstri Mühendisliği


 • Dr. Öğr. Üyesi. Gürcan GÜLER
 • Arş. Gör. Merve CAMBAZOĞLU
 • Arş. Gör. Uğur ÖZKAN


Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi


 • Doç. Dr. Ahmet MERT
 • Doç. Dr. Şengül AKSAN
 • Doç. Dr.  Yasin ÜNAL