Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 20. ve 21. maddeleri 21.09.2022 tarihinde değiştirilmiş olup, bütünleme sınavları ile ilgili olarak uygulanacak hüküm aşağıdaki gibidir:

Öğrenciler yarıyıl/yılsonu sınavına girme koşullarının tamamını sağlamış olmalarına rağmen yarıyıl/yılsonu sınavına katılamadıkları derslerin, yarıyıl/yılsonu sınavına katılarak başarısız oldukları derslerin (FF, FD), yarıyıl/yılsonu sınavında koşullu geçtikleri (DD, DC) ve başarılı oldukları derslerin (CC ve üstü, AA hariç), yaz okulu uygulaması olup olmadığına bakılmaksızın, bütünleme sınavına katılabilirler.

Bütünleme sınavına girmek isteyen öğrencilerin, sınavına gireceği tüm dersler için öğrenci bilgi sistemi üzerinden talepte bulunmaları gerekir.