Prof.Dr. Ayşe DELİGÖZ tarafından verilen Fidanlık Tekniği dersi kapsamında Orman Mühendisliği 3. sınıf öğrencilerine 8 Kasım 2022 tarihinde Eğirdir Orman Fidanlığı’na uygulama gezisi gerçekleştirilmiştir. Uygulamaya Dr. Öğretim Üyesi Esra Bayar, Eğirdir Orman Fidanlık Müdürü Cumhur GAFFAR, Fidanlık Müdür Yardımcısı Ayşenur GÜMÜŞ ve Fidanlık şefi Ayşe BEYAZ katılmıştır. Öğrencilere Toros sedirinde güneş yöntemi ile kozalaklardan tohum elde etme işlemi uygulamalı olarak gösterildikten sonra tohumların saklandığı soğuk hava deposu gezilmiştir. Çıplak köklü ekim yastıklarının nasıl hazırlandığı anlatılmıştır. Ekim yöntemleri hakkında bilgiler verilerek geniş yapraklı bir türde çizgi ekiminin nasıl yapıldığı uygulamalı olarak gösterilmiştir. Fidanlıkta yetiştirilen Toros sediri, karaçam, boylu ardıç, kokulu ardıç, diken ardıç gibi iğne yapraklı türler ile yalancı akasya gibi geniş yapraklı türlerin çıplak köklü fidanları tanıtılmıştır. Sökümü kolaylaştırmak amacıyla fidanlarda alttan kök kesimi uygulaması gerçekleştirilmiştir. Ekim yastıklarında farklı orijinli fidanların gelişimleri değerlendirilmiştir. Fidan sökümü, seleksiyonu ve balyalama işlemi uygulamalı olarak anlatılmıştır. Kaplı fidan üretimi ve şaşırtma işlemi gösterilmiştir. Son olarak gömü işlemi hakkında bilgiler verilerek fidanlığın uygun bir yerinde geniş yapraklı bir türde gömü işlemi gerçekleştirilmiştir.