20 Mart 2019 Çarşamba

Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesinden 3 Proje ile TÜBİTAK 2229-Bilim İnsanı Destekleme Programı Başarısı

20 Haziran 2017 Salı 11:38 tarihinde eklendi | 1523 defa okundu

TÜBİTAK 2229-Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programıile Yüksek Lisans ya da Doktora yapan lisansüstü öğrenciler ve ülkemiz üniversitelerinde görev yapan 35 yaşını aşmamış genç araştırmacılara yaygın kullanılması beklenen teknikleri kapsamlı ve gerçekçi biçimde öğretmek, bilimsel çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amaçlanmıştır.

Doğa bilimleri ile uğraşan genç bilim insanlarının tüm dünyada oldukça ilgi gören biyolojik çeşitlilik, analitik yöntemler ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) konusundaki yaşadıkları sıkıntıları çözmek ve bu konudaki bilgilerini paylaşmak amacıyla Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Kürşad ÖZKAN, Doç. Dr. Serkan GÜLSOY ve Yrd. Doç. Dr. Ahmet MERT tarafından sunulan 3 farklı eğitim projesi TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı Yürütme Komitesi'nin 25/05/2017 tarih ve 2 sayılı toplantısında görüşülerek  desteklenmeye değer görülmüştür. Ülkemizin farklı üniversitelerinden eğitmen olarak katılacak konusunda uzman bilim insanları ile gerçekleştirilecek eğitimlerde bilgi ve tecrübe paylaşımı esas alınarak katılımcıların bu konulardaki bilgi düzeylerinin genişletilmesi ve farklı bakış açılarının kazandırılması amaçlanmıştır.

Bu projelerden Prof. Dr. Kürşad ÖZKAN’ın koordinatörlüğünü yaptığı ve üçüncü kez desteklenen “Biyolojik Çeşitlilik Ölçüm Süreçleri: Envanter, Veri Transfer ve Hesaplama Teknikleri” isimli projede katılımcılara tür çeşitliliğine odaklı indis ve entropi eşitlikleri konusunda eğitim verilecektir. Eğitimde; bütünsel olarak biyolojik çeşitlik bileşenlerinin hesabına yönelik envanter, veri dönüştürme ve hesaplama yöntemleri uygulamalı olarak gösterilecek ve çıkan sonuçların nasıl yorumlanacağı konusunda aktarımlarda bulunulacaktır. Ayrıca Süleyman Demirel Üniversitesi Yayını olan ve Prof.Dr. Kürşad ÖZKAN tarafından yazılan “Biyolojik Çeşitlilik Bileşenleri (α, β ve γ) Nasıl Ölçülür?” isimli kitap da katılımcılara hediye edilecektir. Projede Süleyman Demirel Üniversitesinden Prof. Dr. İbrahim ÖZDEMİR, Doç. Dr. Serkan GÜLSOY, Yrd. Doç. Dr. Ahmet MERT, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Güvenç NEGİZ ve Yrd. Doç. Dr. Halil SÜEL, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Özdemir ŞENTÜRK, Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsünden Dr. Nihal ÖZEL eğitmen olarak görev almaktadır.

Söz konusu projelerden ikincisi olan ve Doç. Dr. Serkan GÜLSOY’un koordinatörlüğünü yaptığı “Analitik Doğa – Kümeleme ve Ordinasyon Teknikleri” isimli projede katılımcılara doğada canlı toplumlarının analitik yöntemlerle değerlendirilmesi aşamasında kullanılan en yaygın teknikler olan kümeleme analizleri (birliktelik analizi/Associated Analysis, kümeleme analizi/Cluster Analysis, iki yönlü gösterge analizi/TWINSPAN) ve ordinasyon teknikleri (uyum analizi/RA, eğilimsiz uyum analizi/DCA, kanonik uyum analizi/CCA, Bray-Curtis yöntemi, metrik olmayan çok boyutlu ölçeklendirme testi/NMDS, temel bileşenler analizi/PCA) konusunda eğitim verilecektir. Projede Süleyman Demirel Üniversitesinden Prof. Dr. Kürşad ÖZKAN, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Güvenç NEGİZ ve Yrd. Doç. Dr. Halil SÜEL, İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Ender MAKİNECİ ve Prof. Dr. Meral AVCI, Manisa Celal Bayar Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Murat AFSAR, Akdeniz Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Özge Tufan ÇETİN, Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsünden Dr. Meral APAYDIN YAĞCI ve Eskişehir Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğünden Dr. Münevver Arslan eğitmen olarak görev almaktadır.

Konuya ilişkin üçüncü proje olan ve Yrd. Doç. Dr. Ahmet MERT’in koordinatörlüğünü yaptığı” Doğal Ekosistemler İçin Cbs ve Uydu Görüntüleri Kullanarak Çevresel Altlıkların Hazırlanması” isimli proje dördüncü kez desteklenmeye değer görülmüş olup, bu projede katılımcılara hedef türe ait dağılım haritasını elde etmenin ilk iki aşaması olan envanter ve altlık haritaların nasıl elde edileceğini konusunda eğitim verilecektir. Projenin bu aşamalarının yeterli sayıda katılımcıya ulaşmasından sonra modelleme ve haritalama aşamaları için ilerleyen yıllarda ayrıca etkinlik planlanmaktadır. Projede Süleyman Demirel Üniversitesinden Prof. Dr. Kürşad ÖZKAN, Prof. Dr. İbrahim ÖZDEMİR, Çukurova Üniversitesinden Doç. Dr. Tolga ÇAN, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Özdemir ŞENTÜRK eğitmen olarak görev almaktadır.

Yukarıda genel bilgi verilen her üç projede de daha önceden yapılan bilimsel çalışma örneklerinin baştan sona kadar bütün aşamaları detaylı bir şekilde anlatılacaktır. Farkındalığı arttırmak için katılımcılar kendi alanlarında bu bilgileri nasıl kullanabileceklerini eğitmenlerle karşılıklı olarak tartışarak  eğitimin interaktif olarak daha  faydalı olması sağlanacaktır. Doğa Bilimlerine yönelik Yüksek Lisans ya da Doktora yapan lisansüstü öğrenciler ve ülkemiz üniversitelerinde yada kamu kuruluşlarında görev yapan 35 yaşını aşmamış genç araştırmacıların katılımcı olarak yer alacakları projelerin başvuruları 25 Ağustos 2017 tarihine kadar sürecektir. Katılımcıların yol, konaklama ve iaşe (yemek) giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Eğitimler Antalya’da gerçekleştirilecek olup projeler ile ilgili detaylı bilgi ve başvuru formuna www.kantitatifekoloji.netadresinden ulaşılabilir. 

 

 


Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Orman Fakültesi, 32260, Isparta
   Tel : +90 246 211 3833
   Fax : +90 246 211 3948
   E-posta : ormanf@sdu.edu.tr