Türkiye Ormancılık Dergisi 2021-22(3) sayısı yayımlandı

https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjf/issue/65195

Türkiye Ormancılık Dergisi online ve açık erişimli yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi dili İngilizce ve Türkçe'dir ve yılda dört sayı yayınlanmaktadır. Orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği, peyzaj mimarlığı ve yaban hayati ekolojisi ve yönetimi çalışma konularında bilimsel makaleler yayınlanmaktadır. Dergimize gönderilen makalelerin daha önce yayınlanmamış orijinal çalışmalar olması gerekmektedir. Orijinal araştırmaya dayalı çalışmalara öncelik verilmekte, sınırlı sayıda derleme makale yayınlanmaktadır.

Dergimiz TÜBİTAK-ULAKBİM Yaşam Bilimleri Veritabanı (TR Dizin), CAB Abstracts, DOAJ, Zoological Records, Open Academic Journals Index (OAJI), Cite Factor, Index Copernicus, Cosmos Index’te taranmaktadır.

2000 yılında yayın hayatına başlayan ve bugüne kadar 52 sayı ve 974 makale yayımlayan Türkiye Ormancılık Dergisi 2016 yılından bu yana yılda 4 sayı olarak yayın hayatına devam etmektedir.