Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Orman Fakültesi 11 Temmuz 1992 tarih ve 21281 sayılı resmi gazetede yayınlanan 3837 numaralı kanun ile Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) bünyesinde kurulmuş olan bir yükseköğretim kurumudur. SDÜ’nün 18 Mayıs 2018 tarih ve 7141 sayılı kanun çerçevesinde bölünmesi suretiyle ISUBÜ bünyesine katılmıştır. Kuruluşunun ilk yıllarında Isparta’nın Atabey ilçesinde görev yapan fakültemiz, 2001 yılından bu yana Isparta merkez kampüste bulunmaktadır. Geçen bu süreç içerinde, fakültemiz yaklaşık 25 yıllık birikimi,donamlı akademik personeli ve araştırma olanakları, “Türkiye’de Lider, Dünyada Saygın bir Fakülte” vizyonu ile çağdaş ormancılık eğitimi ve araştırmaları için önemli bir merkez haline gelmiştir.

Orman Fakültesi 1992 yılındaki ilk kuruluşunda Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı bölümlerinden oluşan 3 bölümlü bir fakülte idi.  2010 yılında bu bölümlere Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü de eklenmiştir. 2014 yılında ise Peyzaj Mimarlığı bölümü SDÜ Mimarlık fakültesine bağlanmış ve halen SDÜ bünyesinde görev yapmaktadır.

Fakültemiz eğitim-öğretim faaliyetlerine 1995-1996 yılında Orman Mühendisliği lisans programı ile başlamıştır. Bugün itibariyle Orman Mühendisliği ve Orman Endüstri Mühendisliği bölümleri lisans ve lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlara öğrenci kabul etmektedir. Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü ise henüz eğitim-öğretime başlamamış olup, araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bölümlerimiz ilk öğrenci kabul yılları

Bölümler

Lisans

Yüksek lisans

Doktora

Orman Mühendisliği

1995

1995

2004

Orman Endüstri Mühendisliği

2005

2004

2014

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi

-

-

-

 

Orman Mühendisliği Bölümü 2010-2011 ile 2015-2016 eğitim-öğretim yılları arasına birinci öğretime programına ek olarak ikinci öğretime de öğrenci almıştır. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümünde ise 2010-2011 ile 2012-2013 yılları arasında ikinci öğretime öğrenci kabul edilmiştir.

2020 itibariyle, fakültemizde toplamda yaklaşık 450 lisans ve 150 lisansüstü öğrenci eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine devam etmektedir ve bugüne kadar iki bölümümüz toplamda 2200’ün üstünde mezun vermiştir.

Bölümler

Lisans

Lisansüstü (YL, Doktora)

Toplam

Orman Mühendisliği

1520

367

1887

Orman Endüstrisi Mühendisliği

285

57

342

TOPLAM:

1805

424

2229