10 Aralık 2018 Pazartesi

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü

40433 defa okundu

 Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Halil Turgut ŞAHİN
Telefon: +90 246 211 3975
E-posta: halilsahin@isparta.edu.tr

 Bölüm sekreteri
Hüseyin SEZER
Telefon: +90 246 211 3969
E-posta: ofendustri@sdu.edu.tr


Orman Endüstri Mühendisi Kimdir ? 
Orman Endüstri Mühendisi, ormandan ana ürün olarak elde edilen masif hammaddeyi ve reçine, sığla yağı, defne, palamut gibi odun dışı orman ürünlerini işleyerek yarımamül ve mamül (levha ürünleri, mobilya, doğrama, kereste, kağıt vb.) ürünlere dönüştüren ve bu alanda fabrika ve atölyelerin kurulması, işletilmesi, üretim prosesinde yer alan tasarım, planlama, yönetim ve kontrol faaliyetlerini yürüten,  işlenmiş orman ürünlerinin standardizasyonu, kalite kontrolü ve pazarlanması konularında hizmet veren teknik elemanlardır. 

Görevler

Orman Endüstri Mühendisliği mesleği görev, yetki ve sorumlulukları kanun ile belirlenmiş sınırlı sayıdaki meslekten biridir. Mesleğin çalışma konuları; 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun’un (RG: 8.7.2006, 26222) 4. maddesinde belirtildiği üzere uzmanlık alanlarına göre aşağıda belirtilmiştir:


  Odun hammaddesinin yarma, kesme, soyma, biçme, şekil değiştirme yöntemlerini kullanarak işlemek.
  Odun hammaddesini yongalayarak veya liflere ayırarak ve yapıştırıcı maddeler kullanarak ya da kullanmadan presleme, buharlama, kurutma ve emprenye etme gibi işlemlerle yapısını değiştirmeden veya fiziksel ve kimyasal yollarla değiştirerek işlemek.
  Kereste, ağaç kaplama levha, kâğıt, selüloz ve benzeri yarı mamullerini üreten ve bunları kullanan, orman ürünleri fabrikalarında, ahşap olmak kaydıyla mobilya ile sabit ve hareketli mobilyalar, doğramalar, kapı, pencere, yer döşemeleri, ahşap yapılar ve elemanların üretim faaliyetlerini yapmak.
 Odun dışı orman ürünlerini işleyen tesislerde üretim mühendisi olarak faaliyet göstermek

  Orman ürünlerini işleyen üretim işletmelerinde  kalite kontrol, maliyet hesaplama, stok kontrolü ve tasarım faaliyetleri yapmak.

SDÜ Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü

SDÜ Orman Fakültesi,  Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde; 2004-2005 eğitim-öğretim yılında yüksek lisans, 2005-2006 eğitim-öğretim yılında zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı ile birinci öğretim lisans programı, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfı ile II. Öğretim lisans programı ve 2014-2015 eğitim-öğretim yılında da doktora programı eğitimine başlanmıştır. Şuan itibariyle bölümümüzde II. Öğretim lisans programı kapanmış, İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık sınıfı ile birinci öğretim lisans programı eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Bölüm, 4 anabilim dalından oluşmaktadır. Bu bölümde öğretim ve araştırma faaliyetleri 3 profesör, 2 doçent, 2 yardımcı doçent  ve 4 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 11 öğretim elemanı ile yürütülmektedir.

Anabilim Dalları
 Odun Mekaniği ve Teknolojisi
 Orman Biyolojisi ve Odun Koruma Teknolojisi
 Orman Endüstri Makinaları ve İşletme
 Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi 

 

Bölümümüzde eğitim ve öğretimde kullanılan atölye ve laboratuvarlar
 Ahşap Malzeme İşleme Atölyesi 
 Odun Anatomisi Laboratuvarı 
 Ağaç Malzeme Mekaniği Laboratuvarı 
 Kompozit Malzemeler Laboratuvarı 
 Orman Ürünleri Kimyası Laboratuvarı 


Bölümde, ağaç malzemenin yapısı, yapı malzemesi olarak kullanılabilirliği, odunun fiziksel ve mekaniksel özellikleri, mühendislik ürünü ağaç malzemeler, ağaç malzemenin doğal koruyucu kimyasallar kullanılarak mantar ve böcek gibi zararlı etmenlere karşı korunması, ormandan elde edilen odun ve odun dışı ürünlerin kimyasal içerikleri ve bunların analizi - kullanım alanlarını araştırılması, zirai lignoselülozik artıklardan termoplastik, termoset ve tutkalların üretilmesi, orman ve zirai artıklardan yonga ve lif levha gibi bio-kompozit levhalar, izolasyon malzemeleri ve kağıt mamullerinin üretilmesi, yıllık bitkilerin kağıt üretiminde kullanılması ve odun-plastik kompozitlerinin incelenmesi konularında araştırmalar yapılmaktadır.

Söz konusu araştırmalar; Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora tezleri kapsamında SDÜ BAP veya TÜBİTAK gibi ulusal-uluslararası kuruluşlarca desteklenen projeler ile fonlanarak gerçekleştirilmektedir.

Eğitimin süresi ve içeriği

İsteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfından sonra mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince; Kimya, Botanik, Odun Anatomisi, Fiziksel ve Mekanik Ağaç Teknolojisi, Ekonomi, Orman Ürünleri Kimyası, Lif Teknolojisi, Kağıt-karton üretimi, Kereste Endüstrisi, Odun Patolojisi, Odun Entomolojisi ve Karantina, Lif ve Yonga Levha Endüstrisi, Üretim ve stok yönetimi, Ergonomi, iş etüdü, Maliyet Muhasebesi, Yüzey İşlemleri, Mobilya Endüstrisi ve üniversite ortak seçimlik dersleri verilmektedir.  Ayrıca Erasmus+, Mevlana ve Farabi gibi öğrenci değişim programları kapsamında yurt içi ve yurt dışı bir çok üniversiteyle yapılan anlaşmalar ile eğitim-öğretim ve staj hareketliliğinden yararlanılabilmektedir. İngilizce hazırlık sınıfı ve öğrencilerimizin yabancı dil konusunda kendilerini geliştirmeleri neticesinde bu hareketlilik programları etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Bu kapsamda SDÜ Orman Fakültesi olarak bir çok ülkeyle anlaşmalarımız bulunmaktadır.

 

Mezun olacak mühendis adaylarında mesleki ve etik sorumluluk bilincinin artırılması amacıyla  mesleki dersler kapsamında her dönem ve 4 yıllık lisans eğitimi sonrası son ders haftası bir haftalık konaklamalı şehir dışı ekskürsiyon gezisi olmak üzere sektörel teknik geziler yapılmaktadır. Bununla birlikte; SDÜ OEM öğrencilerinin almak zorunda oldukları 20+20=40 iş gününden oluşan Staj, Proje_I, Proje_II, Teknoloji ve AR-GE Yönetimi ve Bitirme Ödevi dersleri de bu kapsamda düşünülerek müfredata konulmuştur. Proje ve bitirme ödevleri konusunda öğrenciler sektörel işletmelere ve/veya TÜBİTAK öğrenci projelerine yönlendirilerek çalışmalarına fon desteği sağlanabilmektedir. 

Eğitim  kalitesinden ödün vermeksizin akademik çalışmalarla  bölgesel ve küresel bir aktör olma yolunda faaliyetlerine devam eden SDÜ OEM bölümü hem Isparta yöresine hem de ülkemize önemli bir katma değer sunmaya devam etmektedir.

 

Burs, kredi ve ücret durumu

Meslek eğitimi süresince öğrenciler, Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan öğrenim ve harç kredisi alabilirler. Ayrıca; 2017 yılı itibariyle ilk kez uygulamaya konulan burs programı kapsamında bölümümüze ilk üç sırada yerleşen öğrencilere karşılıksız olarak YÖK tarafından aylık 600TL burs, 12 ay süresince ödenecektir.

 

2016 yılı Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü taban ve tavan puanlar

Üniversite

En küçük

En büyük

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

228

313

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

228

250

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

227

255

 


Çalışma alanları ve iş bulma olanakları

Orman Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun olan Orman Endüstri Mühendisleri kamu ve özel sektörde farklı alanlarda çalışma imkanı bulabilmektedir. Çalışma alanları kereste, parke, laminat, kaplama levha, kontrplak, yonga levha, lif levha, selüloz ve kağıt, emprenye, kurutma ve mobilya fabrikalarının hammadde alımından müşteriye teslim-montaj  aşamasına kadar, tasarım, üretim, kalite kontrol, yönetim-organizasyon, ve pazarlama birimleri olabilmektedir. Orman Endüstri Mühendisleri kamu sektöründe OGM, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Tekel ve Gümrük Bakanlığı gibi kuruluşların ilgili birimlerinde çalışma imkanı bulmaktadır. Gerekli sertifikaları almak suretiyle İSG uzmanı olarak çalışabilmektedirler.

Odun hammaddesinin rasyonel kullanılması için orman ürünleri sektöründe çağdaş bilgilerin uygulanması kaçınılmazdır. Ülkemiz azalan orman kaynaklarının gün geçtikçe artan talebi rasyonel karşılayabilmesi için odun hammaddesini en az zayiatla işlenmesi, uygun yerlerde kullanılması, kullanım ömrünü uzatacak teknolojilerin uygulanması,  Orman Endüstri Mühendislerinin istihdamı ile mümkün olabilmektedir.

 

ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ALAN YETERLİLİKLERİ

 Odun biyolojisi bilgilerine dayanan odunu teşhis etme becerisine sahip olmak,

  Ahşap ve diğer lignoselülozik esaslı malzemelerin fiziksel, mekanik ve kimyasal özelikleri hakkında bilgi sahibi olmak,

 Orman ürünleri teknolojileri konularındaki bilgi birikimi ile bu ürünlerin rasyonel işlenmelerini uygulamalara yansıtabilmek,

 Çevresel, teknik ve iktisadi yönlerini dikkate alarak endüstriyel orman ürünleri ile ilgili tesisleri planlayabilecek, işletebilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek bilgiye sahip olmak,

 Farklı kullanım alanları için uygun endüstriyel orman ürünlerini seçme ve önerme becerisine sahip olmak,

 Sorgulayıcı ve araştırmacı olmak, bilgiye ulaşma ve analitik düşünme ve tasarım yapabilme becerisi kazanmış olmak,

 Ekip çalışması yapabilme, ekibin bir parçası olabilme, gerektiğinde bağımsız davranma, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olmak ve

 Toplumsal ve mesleki etik değerlere sahip olmaktır.

 

Türkiye Orman Ürünleri Endüstrisi’nin Durumu

Bu eğitim-öğretim programının doğrudan hizmet ettiği orman ürünleri sektörünün Türkiye’deki durumuna kısaca bakılacak olursa; Orta Anadolu İhracatçılar Birliği’nin resmi internet sitesinde yayınladığı sektörel raporlardan alınan bilgiler doğrultusunda, mobilya üretiminde 2014 yılı için 19 milyar $ değerinde üretim yapıldığı, yine aynı yılın SGK verilerine göre mobilya sektörünün imalat sanayi içinde 20.867 işletme ile dördüncü, işlendirdiği 165.118 kişilik istihdam ile yedinci sırada yer aldığı ifade edilmektedir. Ahşap levha sanayii ise; doğrudan 400.000 kişiye, toplamda ise bir milyon kişiye (Nakliyat, satış, hizmet vs.) istihdam sağlayan bir sektör konumundadır. Bu sektörün Türkiye’deki büyüklüğü 12 milyar USD civarındayken, 2023 yılı hedefi  25 milyar USD rakamını yakalamaktır. Sektörün, 2023 ihracat hedefi  8 milyar USD olarak bildirilmektedir. Toplam kurulu kapasite ise yaklaşık 11,5 milyon m3/yıl’dır. Türkiye 2014 yılı verileriyle;

 

 Lif levha (MDF) üretiminde; Avrupa ́da 1., dünyada 2.sırada,

 Yonga levha üretiminde; Avrupa ́da 3., dünyada 5.sırada,

 Laminat parke üretiminde Avrupa ́da 2., dünyada 3. sırada yer almaktadır.

 


Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Orman Fakültesi, 32260, Isparta
   Tel : +90 246 211 3833
   Fax : +90 246 211 3948
   E-posta : ormanf@sdu.edu.tr