10 Aralık 2018 Pazartesi

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi

18785 defa okundu

 Bölüm Başkanı
Prof.Dr. İbrahim ÖZDEMİR
Telefon: +90 246 211 3844
E-posta: ibrahimozdemir@sdu.edu.tr

 Bölüm sekreteri
Hüseyin SEZER
Telefon: +90 246 211 3969
E-posta: ofyaban@sdu.edu.tr


2010 yılında kurulan Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü, doğal kaynaklarla ilgili ülkemizdeki en yeni programlardan birisidir. Bölümümüzün misyonu; sosyal, rekreasyonel, ekolojik ve ekonomik faktörleri dikkate alarak ve ileri teknolojiler kullanarak, yaban hayatının ve habitatlarının korunması ve etkili yönetimi için bir eğitim ve araştırma programı geliştirmektir. Bölümümüzün ana amacı yaban hayvanlarının ve onların habitatlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması konusunda donanımlı bireyler yetiştirmektir. Dört yıllık bir eğitim programı sonunda, öğrenciler ülkemizdeki yaban hayvanlarının biyolojisi ve ekolojisi, onların habitat istekleri, hastalıkları, sulak alanlar, orman ekosistemleri, av amenajmanı, biyolojik çeşitlilik, iç sulardaki balıklar ve ekoturizm konularında kendisini iyi yetiştirmiş bireyler olarak mezun olacaklardır. Bölümümüz henüz öğrenci kabul etmemektedir. Lisans ve Lisansüstü eğitim programlarıyla ilgili hazırlıklar devam etmektedir. Bölümüzde, Yaban Hayatı Ekolojisi Anabilim Dalında iki ve Yaban Hayatı Yönetiminde iki olmak üzere dört öğretim üyesi görev yapmaktadır.

Üniversitemizin yerleşkesi, step ve Akdeniz iklimlerinin geçiş bölgesinde konumlanmıştır ve bu yüzden çok farklı doğal ekosistemlerin bulunduğu bir coğrafyadadır. Ayrıca bölgemizde biyolojik çeşitlilik bakımından zengin Milli Park ve Tabiat Parkları bulunmaktadır. Yerleşkemizin, bu özel nitelikteki alanlara yakın olması, yaban hayatıyla ilgili koruma ve araştırma projelerinin yürütülmesinde çok önemlidir. Bölümümüz öğrencileri, eşsiz manzara ve biyolojik çeşitliliğe sahip bu alanlarda, öğrendikleri teorik bilgileri arazi uygulamalarıyla pekiştireceklerdir. Eğlenceli ve ilginç arazi uygulamalarında, çoğunlukla arazide yatılacak ve böylece öğrenciler kamp teknikleri konusunda da tecrübe sahibi olacaklardır. 

 

Anabilim Dalları

Yaban Hayatı Yönetimi Anabilim Dalı

Yaban hayvanlarının barınma, gizlenme, yuva, yiyecek ihtiyaçlarını karşıladığı doğal ekosistemlerin korunması, izlenmesi ve planlanması, bunun yanında arazi ekolojisi ve restorasyon ekolojisi konularında eğitim ve öğretim faaliyetleri yürütmektedir.

Akademik Personel

Prof. Dr. İbrahim ÖZDEMİR (Anabilim Dalı Başkanı)

Yrd. Doç. Dr. Ahmet MERT

 

Yaban Hayatı Ekolojisi Anabilim Dalı

Yaban hayvanlarının biyolojisi ve beslenmesi, envanter, popülasyon ekolojisi, koruma biyolojisi, hayvan davranışları,  konularında eğitim ve öğretim faaliyetleri yürütmektedir.

Akademik Personel

Yrd. Doç. Dr. Yasin ÜNAL (Anabilim Dalı Başkanı)

Yrd. Doç. Dr. Şengül AKSAN

 

Projeler

Bölümümüz personeli, çok sayıda yaban hayvanına habitat imkânı sağlayan doğal ekosistemlerin korunması ve restorasyonu konusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Bölümümüzde ekoloji ve koruma konusunda çok çeşitli araştırmalar yürütülmektedir. Bu araştırmalarda daha çok, yaban hayatı ekolojisi, koruma biyolojisi, av amenajmanı, yaban hayvanı orman yapısı ilişkileri ve yaban hayatı habitatlarının iyileştirilmesi ve restorasyonu konularına odaklanılmıştır. Devam eden ve sonuçlanan projelerimizden bazıları; i) Tarımsal alanlarda, arazi çeşitliliği indeksleri kullanılarak kuş türü zenginliğinin modellenmesi, ii)   Alageyiğin (Cervus Dama L.) ekolojisi ve habitat istekleri, iii) Kuş türü zenginliği ve meşcere yapısı arasındaki ilişkiler, iv) Ormancılık faaliyetlerinin yaban hayatına etkileri, v) Memeli yaban hayvanlarının dağılımlarının modellenmesi, iv) Toplumun farklı kesimleri için düzenlenen “Doğa Eğitim Projeleri”

 

Mevlana Birim Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Yasin ÜNAL

 

Erasmus Birim Koordinatörü

Prof. Dr. İbrahim ÖZDEMİR

 


Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Orman Fakültesi, 32260, Isparta
   Tel : +90 246 211 3833
   Fax : +90 246 211 3948
   E-posta : ormanf@sdu.edu.tr