Çalışma Grubu Üyeleri

  • Prof. Dr. H. Oğuz ÇOBAN
  • Prof.Dr. Halil Turgut ŞAHİN
  • Prof.Dr. İbrahim ÖZDEMİR 

Görev ve Sorumluluklar

"Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltilme ile İlgili Değerlendirme Kriterleri" kapsamında Fakülte Dekanlığı veya Bölüm Başkanlıklarınca yapılacak değerlendirmeleri yürütür. Bu konuda yönerge çerçevesinde rapor tanzim eder.

 

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltilme ile İlgili Değerlendirme Kriterleri

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/159557