Çalışma Grubu Üyeleri

  • Öğr.Gör. Süleyman UYSAL (Başkan)
  • Arş.Gör. Hakan DURGUN
  • Arş.Gör. Uğur ÖZKAN


Görev ve Sorumluluklar

  • Akademik ve idari personele ait bilgisayarlara donanım, yazılım ve network desteği sağlamak,
  • Bilgisayar laboratuvarlarının kurulumunu yapmak, laboratuvarlardaki bilgisayarlara donanım, yazılım ve network desteği sağlamak,
  • Sunum salonlarının kurulumunu yapmak, salonlardaki bilgisayarlara donanım, yazılım ve network desteği sağlamak,
  • Fakültemiz web sayfalarını hazırlamak ve güncellemek,
  • Fakültemiz tarafından düzenlenen etkinliklerde afiş ve davetiye gibi görsel materyalin grafik hazırlığını yapmak ve baskıya hazır hale getirmek.


Yönergeler & Kılavuzlar