Çalışma Grubu Üyeleri

  • Doç. Dr. Nilüfer YAZICI (Başkan)
  • Doç. Dr. Ahmet MERT
  • Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Ali VAR
  • Arş. Gör. Burak KOPARAN


Görev ve Sorumluluklar

  • Üniversitemiz tarafından verilen beslenme yardımı, burs ve diğer destekler için öğrenci seçiminin yapılması,
  • Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından lisans-lisansüstü düzeyde verilen burs ve desteklerin araştırılması, web sayfasında duyurulması ve koordinasyonun sağlanması,
  • Hangi birimlerde kısmi zamanlı olarak kaç öğrenci çalıştırılacağının belirlenmesi,

    Kısmi zamanlı öğrencilerin puantaj çizelgelerinin süreleri dahilinde düzenlenerek ilgili birimlere iletilmesinin sağlanması.

 

Yönergeler