Komisyon Üyeleri

Orman Mühendisliği Bölümü

  • Prof.Dr. Yasin KARATEPE (Başkan)
  • Prof.Dr. Mehmet EKER
  • Prof.Dr. H. Oğuz ÇOBAN
  • Arş.Gör. Hakan DURGUN

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü

  • Prof.Dr. Samim YAŞAR (Başkan)
  • Doç.Dr. Tuğba YILMAZ AYDIN
  • Arş.Gör. Merve CAMBAZOĞLU

Görev ve Sorumluluklar

  • Dikey geçiş öğrencileri için intibak dönemine ait paket program taslağının hazırlanarak bölüme sunulması.
  • Dikey veya yatay geçişle bölüme gelen veya daha önce bir yükseköğrenim programında öğrenci olması sebebiyle ders alan öğrencilerin, muaf tutulabileceği derslerin belirlenmesi ve bölüme bildirilmesi.

Yönergeler