Fakülte Koordinatörü

  • Doç. Dr. Nilüfer YAZICI

 

Görev ve sorumluluklar

Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü ilgili dekan yardımcısına bağlı çalışarak Fakülte Yönetim kuruluna danışmanlık yapar

 

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü Yönergesi


Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğitim Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı