Fakülte Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi M. Said ÖZÇELİK

Orman Mühendisliği Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi M. Said ÖZÇELİK

Orman Endüstri Mühendisliği Koordinatörü
Prof.Dr. Bİrol ÜNER

Yaban Hayatı Ekoloji ve Yönetimi Koordinatörü
Doç.Dr. Şengül AKSAN

 

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Farabi Koordinatörlüğü

https://farabi.isparta.edu.tr/

 

 

Farabi Değişim Programı Nedir? 

Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.

Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik ve Esas ve Usuller tarafından ayrıntılarıyla belirlenmiştir.

 

Sıkça Sorulan Sorular

FARABİ nedir?
Farabi Değişim Programı; Üniversite ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri bünyesinde Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

FARABİ değişim programında temel amaç nedir?
Farabi Değişim Programı kapsamında, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.

Değişim Hangi dönemler (yarıyıllar) için gerçekleşebilir?
FARABİ Değişim Programı Güz, Bahar ve Yaz dönemleri için geçerlidir. Ancak; Yaz Okulu amaçlı değişim bu yıla özgün olmak üzere yapılamayacaktır. Değişimler Güz Yarıyılından başlayacaktır.

Bu programdan kimler yararlanabilir?
Tüm öğretim üyeleri ve hazırlık sınıfları ve birinci sınıflar haricindeki not ortalaması 2.0’ın (veya 70) üzerinde olan öğrenciler yararlanabilir. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için genel akademik ortalama en az 2.5 / 4 olması gerekmektedir.

Değişim sadece aynı bölümler arasında mı yapılabilir?
Değişim öğrenciler için öğrencisi bulunduğu bölümle sınırlıdır. Ancak, öğretim üyeleri için böyle bir sınır bulunmamaktadır. Öğretim üyeleri fakülte veya yüksekokullara görevlendirilebilmektedir.

Programdan kaç kez yararlanılabilir?
Ödenekler ölçüsünde öğretim üyelerinin değişiminde sınırlandırma yapılmamıştır. Ancak bir öğrenci sadece 1 defa FARABİ öğrencisi olabilir.

Değişim kaç yarıyıl için yapılır?
Değişim en az 1 en fazla 2 yarıyıl olabilmektedir. Bunun dışında aylık, haftalık, vb. değişim şimdilik söz konusu değildir. Öğretim üyesi değişim yaptığı birimde kaç ders vermek zorundadır. Öğretim üyesinin bir ders vermesi dahi yeterlidir. En fazla ise 10 kredi ders verebilmektedir. Değişim gerçekleştikten sonra farklı birimlerden (örneğin MYO) ders görevlendirmesi de yapılabilir. Burs ve Ödemeler nasıl yapılacaktır. Belgeler bölümünde bulunan FARABİ Değişim Programı Mali Esaslar ve Usuller yönetmeliği uyarınca yapılacaktır. Ödemenin %70’i peşin geri kalanı dönüşte gerçekleşecektir. Süreç sonunda öğretim üyeleri hazırlamış oldukları raporu koordinasyon ofisine sunmakla yükümlüdür.

FARABİ’den yararlanmak için ne yapmalıyım?
FARABİ Değişim Programı Protokolü hazırlanması ve değişimi yapacak üniversitelerce imza altına alınması gerekmektedir. Bu işlem Üniversitemiz FARABİ Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofisi tarafından yürütülmektedir. Fakültelerden alınan kontenjanlara göre diğer eğitim kurumlarıyla irtibata geçilmekte onaylanan protokoller internet aracılığıyla duyurulmaktadır. Öğrenci veya öğretim üyeleri bu kontenjanlar çerçevesinde başvurularını gerçekleştirmektedir. Öğrenci başvuruları üniversitemiz web sayfasında yer alan online başvuru formları ile müracaatlarını yaparken; öğretim üyelerimiz ise bir örneği belgeler bölümünde yer alan öğretim üyesi değişim formu ile müracaat edeceklerdir. Öğrenciler yaptıkları online başvuruya ait 2 adet çıktı, 2 adet onaylı transkript ve 2 adet fotoğraflarla öğrencisi olduğu bölüm koordinatörlüğüne baş vurularını yapabilirler. Değişime katılmak isteyen öğretim üyeleri, Değişim Başvuru Formunu doldurduktan sonra Bölüm Koordinatörlüğüne başvurularını yapacaklardır.

Başvuruların değerlendirilmesi nasıl yapılacaktır?
Öğrenci başvuruları Üniversite Koordinasyon ofisince yapılacaktır. Bu değerlendirmenin yapılabilmesi için Fakülte Koordinatörlüklerinin başvuru evraklarını belirlenen takvime uygun olarak koordinasyon ofisine iletmesi gerekmektedir. Değerlendirme kontenjan ve öğrencinin not ortalamasına göre yapılmaktadır. Öğretim üyelerinin başvuruları ise öncelikle ilgili bölüm kurulunda karara bağlanır. Yönetim kurulunda alınan karar koordinasyon ofisine iletilir.

Başvuruların kabulünden sonra neler yapılacaktır?
Değişim öğrencisi veya öğretim üyesi olduktan sonra belgeler bölümünde yer alan evraklardan ilgili olanlar tamamlanacaktır.

Başvuru tarihleri ne zamandır?
Başvuru tarihleri internet aracılığıyla duyurulmaktadır. Bu tarihler arasında Üniversitemizin protokol yapmış olduğu (internet aracılığıyla duyurulur) eğitim kurumları için başvurular yapılabilir. Değişim yapmış olduğum bir kurumda sadece bulunduğum döneme ait dersleri mi alacağım? Hayır. Açık olan derslerden tüm dönemlere ait dersler seçilebilir.

Değişim yapmış olduğum eğitim kurumunda bir dersten kalırsam ne olacak?
Öğrenciler kalmış oldukları dersleri kendi fakültelerinde tekrar edeceklerdir.

Kurum yöneticileri programdan yararlanabilir mi?
Kurum idarecilerinin FARABİ değişim programından yararlanabilmesi en az 1 dönemlik süre öngörüldüğü için şimdilik zor gibi gözükmektedir. Bununla birlikte ilerleyen zamanlarda aynen ERASMUS programında olduğu gibi dönemden kısa seminer amaçlı değişimlerin de olabileceği tahmin edilmektedir.