Orman Mühendisliği Bölümü Kariyer Temsilcisi

  • Arş. Gör. Murat ÖZEN

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Kariyer Temsilcisi 

  • Doç. Dr. Ömer Ümit YALÇIN

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Kariyer Temsilcisi 

  • Doç. Dr. Şengül AKSAN


Görev ve sorumluluklar

  • Birim sorumlularının liderliğinde, birinci sınıftan itibaren öğrencilerimizin kariyer planlamalarına öncülük ederek, özgeçmiş hazırlama, mülakat provaları, kariyer günleri gibi etkinlikler düzenleyerek, üniversitemizin tüm birimleri ve mezunlarımızla etkileşim halinde faaliyet ve etkinlikler planlamak,
  • T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, meslek odaları ve diğer paydaşlarımızın iş ve işleyişleri hakkında bilgilendirmek,
  • Kariyer planlama konusunda öğrencilere rehberlik etmek,
  • Kamu söktörü ve özel sektörden gelen iş duyuruları hakkında bilgi vermek.