Fakülte Koordinatörü

 • Doç. Dr. Ö. Ümit YALÇIN

 

Orman Mühendisliği Bölümü Koordinatörü

 • Prof. Dr. Serkan GÜLSOY

 

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Koordinatörü

 • Doç. Dr. Ö. Ümit YALÇIN

 

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Koordinatörü

 • Doç. Dr.  Yasin ÜNAL

 

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mevlana Ofis Koordinatörlüğü

  

Mevlana Değişim Programı Nedir?

 • Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır.
 • 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır. Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır.
 • Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına gelebilirler. Mevlana Değişim Programı hakkında daha detaylı bilgi almak için Mevla Değişim Programı Bölüm Koordinatörleri ile görüşülebilir ya da Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Mevlana Ofis Koordinatörlüğü (mevlana.isparta.edu.tr) internet sayfası ziyaret edilebilir.

 

Kimler Katılabilir?

Mevlana Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimine, Türkiye'deki bütün yükseköğretim kurumlarında (Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalamış olan yükseköğretim kurumlarında) örgün eğitim programlarına kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabilirler. Ayrıca, Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalayan yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarında görev yapan tüm öğretim elemanları da Mevlana Değişim Programına katılabilirler.

  

Nasıl Başvuru Yapılır?

Öğrenciler, Türkiye´de kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun Mevlana Değişim Programı kurum koordinasyon (mevlana.isparta.edu.tr) ofisine https://mevlana.yok.gov.tr/ internet adresinden ulaşabileceği gerekli formları eksiksiz bir şekilde doldurarak başvurusunu gerçekleştirebilir. Ayrıca gerekli olan tüm bilgi ve dokümanların temininde Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi Mevlana Değişim Programı Bölüm Koordinatörleri ile iletişim halinde olunabilir.

 

Başvuru Şartları

Mevlana Değişim Programı öğrencisi olmak için temel koşullar birkaç başlık altında toplanabilir:

 • Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması,
 • Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 2,5 (iki buçuk) olması (hazırlık ve birinci sınıfta okuyan öğrenciler, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl faydalanamaz.),
 • Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 3 (üç) olması (Hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan öğrenciler, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl faydalanamaz.),
 • %50 dil puanı + %50 Not Ortalaması.

 

Süreler ve Sefer Kısıtları

 • Öğrenciler; Mevlana Değişim Programından en az bir, en fazla iki yarıyıl faydalanabilirler. Yarıyıl hesabı, eğitim sistemi dikkate alınarak değişiklik gösterebilirse de toplam değişim süresi bir eğitim-öğretim yılını aşamaz.
 • Öğretim elemanlarının Mevlana Değişim Programı hareketlilik süresi, bir eğitim-öğretim yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere en az bir hafta en fazla üç ay olabilir.