Çalışma Grubu Üyeleri

Orman Mühendisliği Bölümü

  • Prof. Dr. Ramazan ÖZÇELİK
  • Dr. Öğr. Üyesi Onur ALKAN
  • Dr. Öğr. Üyesi Şükran OĞUZOĞLU
  • Arş. Gör. Burak KOPARAN

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü

  • Dr. Öğr. Üyesi Gürcan GÜLER
  • Arş.Gör. Merve CAMBAZOĞLU
  • Arş. Gör. Uğur ÖZKAN

Görev ve sorumluluklar

  • Lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğine uygun olarak güz ve bahar dönemleri ile yaz okuluna ait derslerin haftalık programlarının belirlenmesi, sınav takvimi içinde kayıtlı derslere ilişkin vize, final, bütünleme ve mazeret sınav programlarının oluşturulması
  • Ders ve sınav programları hazırlanırken ilgili öğretim üyeleri ile irtibata geçilerek, uygun tarih ve saatlerin belirlenmesi
  • Hazırlanan ders ve sınav programlarının üniversite tarafından belirlenen tarihlerde öğretim üyeleri ve öğrencilere duyurulması

Yönergeler