22 Ocak 2019 Salı

|KO05| Socrates/Erasmus Koordinatörlüğü

3980 defa okundu

Görev ve Sorumluluklar

 Fakültenin uluslar arası platformlarda tanıtımını sağlamak ve dış ilişkilerini geliştirmek,
 Akademik ve idari birimlere danışmanlık hizmeti sunmak,
 Yabancı fakülteler ile yapılan anlaşmaları ve uluslararası belgeleri hazırlamak,
 Uluslararası kongreleri ve fakültemize gelen yabancı delegasyonların ziyaretlerini organize etmek.
 Misyonumuz: Fakültenin uluslar arası ilişkilerini ve faaliyetlerini koordine etmek ve geliştirmek.
 Vizyonumuz: Fakültemizi dünya çapında tanınan ve uluslar arası cazibesi olan bir kurum haline getirmek

 Sıkça sorulan sorular

Belgeler
 SDÜ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus Öğrenci Değişimi Yönergesi
 Erasmus Öğrenci Yerleştirmeleri - Eğitim Anlaşması ve Kalite Taahhüdü
TRAINING AGREEMENT and QUALITY COMMITMENT ERASMUS PROGRAMME
 Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Öğrenci Yerleştirme (Staj) Hareketliliği Sözleşmesi
 Erasmus Programı Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği Faaliyeti Nihai Rapor Formu
 ECTS - EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM LEARNING AGREEMENT
 ECTS-EUROPEAN CREDIT TRANSFER AND ACCUMULATION SYSTEM RECOGNITION SHEET
 Erasmus Programı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti Nihai Rapor Formu
 Hayatboyu Öğrenme Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Sözleşmesi
 Öğrenci Bilgi Formu
 Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Modeli
 Erasmus Programı Personel Ders Verme Hareketliliği Faaliyet Raporu Formu
 SÜLEYMAN DEMİREL UNIVERSITY TEACHING PLAN
 CERTIFICATE OF CONFIRMATION
 Öğretim Elemanı Başvuru Dilekçesi
 Öğretim Elemanı Bilgi Formu
 ERASMUS DERS TANINIRLIK BELGESİ ( PROOF OF RECOGNITION )

Orman Fakültesi Sokrates/Erasmus Programı Uygulamaları Hakkında Kısa Bilgiler
 Fakültemiz öğretim üyeleri tarafından yapılmış 11 anlaşma bulunmaktadır. Bunlar; İtalya, Çek Cumhuriyeti, İspanya, Slovenya, Litvanya, İsveç, Finlandiya, Slovakya, Avusturya ve Estonya ülkeleriyle yapılan anlaşmalardır.
 Bu güne kadar 9 öğretim üyesi (Doç. Dr. Atila Gül, Doç. Dr. Ahmet Tolunay, Yrd. Doç. Dr. H. T. Doğmuş Lehtijarvi, Yrd. Doç. Dr. Asko Lehtijarvi, Yrd. Doç. Dr. Kürşad Özkan, Yrd. Doç. Dr. Birol Üner, Yrd. Doç. Dr. Nevzat Gürlevik, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Eker, Yrd. Doç. Dr. Ulvi Erhan Erol) anlaşma yapılan üniversitelerde ders ve seminer vermiştir.
 Bu program kapsamında bugüne kadar anlaşma yapılan üniversitelerden 5 konuk öğretim üyesi (Prof Dr. Rodamir Ulrich, Doç. Dr. Alios Skoupy, Doç. Dr. Jindrich Pavlis, Dr. Jiri Kadlec, Dr. Hana Habrova) fakültemizde ders ve seminer vermek üzere ziyarette bulunmuşlardır.
 Bu güne kadar anlaşma yapılan İspanya, Avusturya, Finlandiya, Çek Cumhuriyeti, Litvanya ve Slovakya ‘daki üniversitelere 55 öğrenci gönderilmiştir.
 Bu güne kadar doğrudan Fakültemize Çek Cumhuriyeti ve Litvanya ‘dan 6 öğrenci (Tomas Fabienek, Jan Svetlik, Irena Hubalkova, Joseph Pohoraly, Sandra Vienazindyte ve Irida Dobrikaite) gelmiş ve eğitimlerini tamamlayarak ülkelerine dönmüştür.
 Ayrıca, üniversitemizin çeşitli fakülte ve bölümlerine gelen 25 öğrenci Fakültemizin Socrates/Erasmus Programında yer alan dersleri seçmiş olup, öğretim üyelerimiz tarafından bu dersler bu öğrencilere verilmiştir. Önümüzdeki yıl diğer fakültelerimize ve bölümlerimize yönelik bu desteklerimiz devam edecektir.
 Fakültemizin Sokrates/Erasmus Programı kapsamında İngilizce verilebilecek dersler arasında Orman Mühendisliği Bölümü ‘mümüzün 17 , Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü ‘müzün 12 ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü ‘müzün 11 dersi bulunmakta olup, toplam İngilizce verdiğimiz ders sayısı 40 adettir. Bu durum Fakültemizin ülkemizdeki Orman Fakülteleri arasında en iyi yerde olduğunun, en önemli göstergesidir.

 


Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Orman Fakültesi, 32260, Isparta
   Tel : +90 246 211 3833
   Fax : +90 246 211 3948
   E-posta : ormanf@sdu.edu.tr