Çalışma Grubu Üyeleri

  • Prof.Dr. Mehmet EKER (Başkan)
  • Prof.Dr. Abdullah SÜTÇÜ
  • Doç.Dr. Ahmet MERT

 

Görev ve sorumluluklar

  • Üniversite stratejik planı ve planlama faaliyetleri kapsamında ortaya çıkan görev ve sorumlulukları yerine getirir.
  • Fakülte stratejik planını oluşturmak için bölümler ölçeğinde ayrı ya da bütünleşik stratejileri belirler. Bu süreçte tüm akademik ve idari personeli katılımcılık anlayışı çerçevesinde ilgili paydaşların algı, beklenti ve görüşlerini ortaya çıkarmak için çeşitli çalışmalar yürütülmesini destekler.
  • Fakülte ölçekli misyon ve vizyon belirleme faaliyetlerine katkı sağlar.
  • Aktüel değişimlerin uzun vadeli yansımalarının kestirimleri doğrultusunda stratejik planın değişmesi ve revizyonu konusunda görüş bildirir.