22 Ocak 2019 Salı

|CG04| Bitirme Ödevi Çalışma Grubu

7130 defa okundu

 Sıkça sorulan sorular

Görev ve Sorumluluklar
Bitirme Ödevi Komisyonu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi Bitirme Ödevi Yönergesi’nde madde 4 ile belirtilen görevleri yerine getirmekle sorumludur.
Bu görevler:
 Her Eğitim-Öğretim yılı başında, 5. yarıyıldan ders almaya hak kazanmış öğrencilerin sayısını belirlemek,
 Her bir Bölümden Bitirme Ödevi alacak öğrenci sayısını, Bölüm öğretim üyesi adedine bölerek, bölüm düzeyinde bitirme ödevi yapacak ortalama öğrenci adedini belirlemek (Belirlenen öğrenci adedi, öğrenci tercihleri de dikkate alınarak % 20 azaltılıp, çoğaltılabilir.) ve duyurmak,
 Duyuru yapıldıktan en geç 2 (iki) hafta sonra Anabilim Dallarından “Bitirme Ödevi Danışmanı”, “Öğrenci Adı” ve “Bitirme Ödevi Konusunu” içeren listeleri yazı ile almak,
 Anabilim dallarından, Bölüm Bitirme Ödevi Komisyonuna bildirilen öğrenci adı ve öğretim üyesi adı eşleşmelerinin kontrolünü yaparak, Bölüm Başkanlığına yazı ile bildirmek,
 Bölüm Bitirme Ödevi Komisyonu tarafından uygun görüldüğü takdirde, Orman Fakültesinin diğer bölümlerinde görevli öğretim üyelerinin danışmanlığında yapılacak Bitirme Ödevlerini de listeye dahil etmek,
 Ek-1’de verilen Bitirme Ödevi Hazırlama Takvimini her Eğitim–Öğretim yılının başında ilan etmektir.
Ayrıca, Bölüm Bitirme Ödevi Komisyonu yukarıda belirtilen görevlerin yanı sıra Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi Bitirme Ödevi Yönergesi’nde madde 5 ile belirtilen (Madde 5. Bitirme ödevi ile ilgili her türlü anlaşmazlıklar Bölüm Bitirme Ödevi Komisyonu kararıyla çözümlenir ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Bölüm Bitirme Ödevi Komisyonu, zorunlu hallerde öğrencilerin bitirme ödevi danışmanını seçebilir) konulara ilişkin görevleri yerine getirmekle sorumludur.

Belgeler
 SDÜ Orman Fakültesi Bitirme Ödevi Yönergesi |  yonerge.pdf | 157 KB

 EK 1: Bitirme Ödevi Hazırlama Takvimi

 Orman Mühendisliği Bölümü|  ek1_takvim.pdf | 134 KB
 Peyzaj Mimarlığı Bölümü |  ek1_takvim.pdf
 Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü |  ek1_takvim.pdf | 136 KB

 EK 2: Bitirme Ödevi Başvuru Formu |  ek2_basvuru.pdf | 270 KB
 EK 3: Bitirme Ödevi Değerlendirme Formu |  ek3_degerlendirme.pdf | 113 KB
 SDÜ Orman Fakültesi Bitirme Ödevi Yazım Klavuzu | klavuz.pdf | 507 KB

 

 


Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Orman Fakültesi, 32260, Isparta
   Tel : +90 246 211 3833
   Fax : +90 246 211 3948
   E-posta : ormanf@sdu.edu.tr