22 Ocak 2019 Salı

|CG09| Staj Çalışma Grubu

8545 defa okundu

 Sıkça sorulan sorular

Görev ve Sorumluluklar
 SDÜ Orman Fakültesi Staj Yönergesi | Madde 4
Staj Komisyonu; Her yıl öğrencilerin yapacağı zorunlu stajla ilgili iş ve işlemlere ait staj takvimini (FORM 1) belirler. Gerektiğinde öğrencilerin staj yapacağı yurt içi ve yurt dışı özel veya kamu kurum ve kuruluşlarıyla karşılıklı anlaşmalar yapar. Öğrencilerin staj yeri belirleme ve kabul formlarını (FORM 2A veya FORM 2B) alır, staj görevlendirmelerini yapar ve ilan eder. Staj başvuru formu, staj yeri belirleme ve kabul formları, öğrenci ve kurum staj değerlendirme formları ile diğer yazışmalar ve duyurular Staj komisyonu tarafından internet ortamında da yürütülebilir. Komisyon staj dosyalarını ve staj değerlendirme formalarını inceleyerek staj takviminde belirtilen tarihlerde staj yerlerinden dönen öğrencileri mülakata alır ve başarı durumlarını “kabul edilmiştir”, “red edilmiştir” veya “stajın …. iş günü kabul edilmiştir” şeklinde karara bağlayarak öğrencilere duyurulmak üzere bölüm başkanlığına sunar. Stajı kabul edilen öğrencilerin notlarını öğrenci bilgi sistemine girer. Bunlara ek olarak Orman Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu bölüm ile ilgili özel ve kamu kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatlarındaki stajyer kontenjanlarını tespit etmek üzere gerekli yazışmaların bölüm başkanlığı ve fakülte dekanlığı aracılığı ile yapılmasını sağlar.
 SDÜ Orman Fakültesi Staj Yönergesi | Madde 5
Stajlarla ilgili her türlü anlaşmazlıklar Bölüm Staj Komisyonları tarafından karara bağlanır. Staj Komisyonu gerektiğinde öğrencilerin staj yeri taleplerini dikkate almadan doğrudan staj ataması yapabilir.

Belgeler

SDÜ Orman Fakültesi Staj Yönergesi
 DOC | Microsoft Word | 161 KB
 PDF | Adobe Acrobat) | 233 KB

 SDÜ Orman Fakültesi Staj Başvuru Dilekçesi | DOCX | Microsoft Word | 38 KB

 SDÜ Orman Fakültesi Staj Bilgileri Sunumu | PDF | Adobe Acrobat | 923 KB

 SDÜ Orman Fakültesi Staj Takvimi (FORM 1) | PDF | Adobe Acrobat) | 112 KB

 SDÜ Orman Fakültesi Staj Yeri Talep ve Kabul Formu (FORM 2A) | PDF | Adobe Acrobat | 159 KB

 SDÜ Orman Fakültesi Staj Yeri Talep ve Kabul Formu (FORM 2B) | PDF | Adobe Acrobat | 144 KB

 Kurum Staj Değerlendirme Formu (FORM 3) | PDF | Adobe Acrobat) | 209 KB

 Öğrenci Staj Değerlendirme Formu (FORM 4) | PDF | Adobe Acrobat) | 163 KB

 

 


Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Orman Fakültesi, 32260, Isparta
   Tel : +90 246 211 3833
   Fax : +90 246 211 3948
   E-posta : ormanf@sdu.edu.tr