Çalışma Grubu Üyeleri

Orman Mühendisliği Bölümü

  • Doç. Dr. Fatih TONGUÇ (Başkan)
  • Arş. Gör. Murat ÖZEN
  • Arş. Gör. Ali ŞENOL

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü

  • Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Ali VAR
  • Arş. Gör. Merve CAMBAZOĞLU
  • Arş. Gör. Uğur ÖZKAN

 

Görev ve Sorumluluklar

Staj Çalışma Grubunun görevleri "Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretimi Staj Yönergesi" 5. Maddesi uyarınca aşağıdaki gibidir: 

  • Staj komisyonları her staj döneminin başlamasından önce toplanarak ilgili staj dönemi için hazırlıklarını yapar. 
  • Stajların yönerge usul ve hükümlerine uygun olarak düzenli bir şekilde sürdürülmesi için gerekli önlemleri alır.
  • Öğrencilerin staj başvurusunu değerlendirir ve stajla ilgili nihai değerlendirmeleri yapar.
  • Staj Komisyonu’nun kararları oy çokluğu ile alınır.

 

Yönergeler