22 Ocak 2019 Salı

|CG13| Yayın Çalışma Grubu

3100 defa okundu

 Sıkça sorulan sorular

Görev ve Sorumluluklar
Fakültemizde 2000 yılından itibaren yayın hayatını sürdüren “Orman Fakültesi Dergisi”nin düzenli olarak çıkarılmasından sorumludur. Bu kapsamda, yayınlanmak üzere dergi yayın komisyonuna ulaşan çalışmaları kabul etmek, bunlardan dergi yayın ilkelerine uygun olanlar için hakemlik sürecini yürütmek, hakemlerden gelen öneri ve eleştiriler doğrultusunda çalışmaların kabul yada reddine karar vermek, kabul edilen çalışmaların elektronik ortamda yayınlanması ve matbaada basımı aşamasındaki çalışmaları organize etmek, ve basımı gerçekleştirilen sayının ilgili yerlere ulaştırılmasını sağlamak bu çalışma grubunun görevleri arasında yer alır.

Belgeler

Orman Fakültesi Dergisi'ne gönderilecek olan eserler yazım esaslarına göre hazırlanıp bir üst yazı ile yayın kuruluna ulaştırılmalıdır. Eserin yayınlanıp yayınlanmayacağı hakem raporları doğrultusunda belirlenip, yazara bildirilecektir. Yayına kabul edilen eserler için yazarların imzalı telif hakkı devir formu göndermesi gerekmektedir. Makale yazımında uluslararası sembol ve kısaltmaların kullanılmasına dikkat edilmelidir. Özellikle kısaltmalar konusunda Türk Dil Kurumu'ndan da faydalanılabilir. Adı geçen belgelere dergimizin sitesinden ulaşabilirsiniz.

İletişim

Adres: Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 32260 / ISPARTA
E-posta: ofdergi@sdu.edu.tr
Telefon: +90 246 211 3941 (Yrd.Doç.Dr. Nevzat GÜRLEVİK)
Fax: +90 246 237 1810
Web: Orman Fakültesi Dergisi | 
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/sduofd
 

 


Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Orman Fakültesi, 32260, Isparta
   Tel : +90 246 211 3833
   Fax : +90 246 211 3948
   E-posta : ormanf@sdu.edu.tr